Privacy

PRIVACYVERKLARING VAN OASIS OF BEAUTY

 

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die Oasis of Beauty verwerkt van haar klanten.

Indien u klant wordt van Oasis of Beauty of om een andere reden persoonsgegevens aan Oasis of Beauty verstrekt, geeft u uitdrukkelijk toestemming om uw persoonsgegevens in lijn met de Privacyverklaring te verwerken.

Wij adviseren u om de Privacyverklaring door te lezen en te bewaren voor uw eigen administratie.

 

1. Verantwoordelijke

Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:

Oasis of Beauty, Schommerveld 4, 5751 EB Deurne, tel. 0493399939, KvK 17229989

De salon is bereikbaar via info@oasisofbeauty.nl of telefonisch 0493399939.

 

2. Welke gegevens verwerkt Oasis of Beauty en voor welk doel

2.1 De volgende persoonsgegevens worden verwerkt:

a) Voor- en achternaam, geboortedatum
b) Adresgegevens
c) Telefoonnummer, e-mailadres
d) Eventuele gezondheidsgegevens via huiddiagnose/intakeformulier
e) Voor- en na foto’s

2.2 Oasis of Beauty verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

a) Uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres worden gebruikt voor contact over afspraken en de eventuele annulering daarvan of voor het afhandelen van uw betaling.
b) Uw naam, adresgegevens en telefoonnummer worden gebruikt voor het versturen van informatie over diensten en activiteiten van Oasis of Beauty.
c) Uw gezondheidsgegevens worden gebruikt in de voortgang van behandelingen om deze te monitoren. Ook moet rekening worden gehouden met mogelijke contra-indicaties voor behandelingen.
d) Voor en na foto’s van huidproblemen worden gebruikt om de voortgang van de behandeling te monitoren en soms om advies in te winnen van de leverancier van het betreffende merk na toestemming van u.

 

Gegevens personen jonger dan 16 jaar

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@oasisofbeauty.nl dan verwijderen wij deze informatie.

 

E-mail berichtgeving

Oasis of Beauty gebruikt uw naam en e-mailadres om u haar maandelijkse e-mail nieuwsbrief met informatie over activiteiten, diensten en andere interessante informatie te sturen. Afmelding voor deze mailings is te allen tijde mogelijk via de afmeldlink onderaan de mailing.

 

Cookies die wij gebruiken

Oasis of Beauty gebruikt alleen technische en functionele cookies. En alleen analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

 

3. Bewaartermijnen

Oasis of Beauty verwerkt en bewaart uw persoonsgegevens tot twee jaar na de laatste behandeling of tot het moment dat u verzoekt de gegevens te verwijderen. Aansluitend worden de persoonsgegevens vernietigd. Uitgezonderd hiervan zijn de gegevens die wij langer moeten bewaren omdat de wet ons dit verplicht.

 

4. Beveiligingsmaatregelen en delen met anderen

4.1 Wij doen er alles aan om te voorkomen dat uw persoonsgegevens verloren gaan, gestolen worden of anderszins onrechtmatig worden gebruikt. Daartoe nemen wij passende maatregelen.

4.2 Oasis of Beauty verkoopt uw gegevens niet aan derden. Oasis of Beauty verstrekt uw persoonsgegevens aan derden alleen indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

5. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten

5.1 Via de eigenaresse van Oasis of Beauty kunt u een verzoek indienen om uw persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. Oasis of Beauty zal uw verzoek in behandeling nemen en u binnen een maand na ontvangst hierover informeren.

5.2 Indien u bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kunt u eveneens contact opnemen met de eigenaresse.

5.3 Indien u klachten heeft over de wijze waarop Oasis of Beauty uw persoonsgegevens verwerkt of uw verzoeken behandelt kunt u contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

5.4 Eventuele andere vragen of opmerkingen over deze Privacyverklaring kunnen worden gericht aan de eigenaresse van Oasis of Beauty via info@oasisofbeauty.nl of telefonisch 0493399939.

 

6. Wijzigingen

Deze Privacyverklaring kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de website bekendgemaakt. Wij adviseren u om regelmatig de Privacyverklaring te bekijken.